หนังสือที่ครูทุกคนควรอ่านก่อนคิดปฏิรูปโรงเรียน เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน ฯ

หนังสือที่ครูทุกคนควรอ่านก่อนคิดปฏิรูปโรงเรียน เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน ฯ

เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน

การปฏิรูปโรงเรียนด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” และการไตร่ตรอง

 

เมื่อโรงเรียนที่นำการปฏิรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าไปใช้ในฐานะ ‘แบบแผน’ และ ‘ใบสั่งยา’ ไม่เคยปรากฏตัวอย่างว่าสำเร็จ

แล้วการปฏิรูปโรงเรียนที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จในระยะยาว มิใช่เพียงการปฏิรูปเพียงชั่วคราวหรือ ‘ฉาบฉวย’ ควรเริ่มต้นจากอะไร ?

ชวนครูมาหาคำตอบร่วมกันจากหนังสือ ‘เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กแต่ละห้องเรียน’
การปฏิรูปโรงเรียนด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” และการไตร่ตรอง’
โดย มาซาอากิ ซาโต และเอสุเกะ ไซโต

 

หนังสือที่ครูทุกคนควรอ่านก่อนคิดปฏิรูปโรงเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วย 4 บทได้แก่

 

2BOOK-MASAAKI

 

บทที่ 1

การปฏิรูปโรงเรียนด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้”

ทบทวนแนวคิดและปรัชญาของการปฏิรูป โดยเฉพาะเรื่อง “การรับประกันสิทธิในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนว่าหมายถึงอะไร” การศึกษาที่ไม่กีดกัน ศักดิ์ศรีของเด็กแต่ละคนได้รับการปกป้อง และมีการดูแลตามความจำเป็นหมายถึงอะไร มีอะไรเกิดขึ้นในการปฏิรูปและในโรงเรียนปัจจุบันบ้าง เมื่อมองจากการปฏิบัติ  

 

 

3BOOK-MASAAKI

 

บทที่ 2

การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังและการออกแบบการเรียนรู้

กล่าวถึงยุคแห่งคุณภาพ ซึ่งต้องการ “ชั้นเรียนที่มีคุณภาพสูง” และ “คุณภาพของการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning)” “คุณภาพ” และ “การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง” ในที่นี้หมายถึงอะไร และ “การออกแบบการเรียนรู้” ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของตัวเด็กและลักษณะที่แท้จริงของวิชาเรียน คืออะไร แม้จะไม่สามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติในทุกวิชาแต่ก็จะพิจารณาโดยใช้ตัวอย่างจริงเป็นพื้นฐาน  

 

 

4BOOK-MASAAKI

 

บทที่ 3

การสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนชั้นเรียน

กล่าวถึงการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของครูท่านอื่นเพื่อให้ครูเกิดความก้าวหน้าเฉพาะทาง จะสังเกตชั้นเรียนอย่างไร จะเล่าถึงสิ่งที่เห็นได้ออกมาเป็นฉากเหตุการณ์ (Episode) อย่างไร และจะทำความเข้าใจและไตร่ตรองเกี่ยวข้องระหว่างตนเองกับการรับรู้ความรู้สึกกันจริงๆ ระหว่างครูกับเด็กที่ได้เห็นอย่างไร

 

 

5BOOK-MASAAKI

 

บทที่ 4

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้” การก้าวข้ามเขตแดน จากประสบการณ์การปฏิรูปโรงเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.เออิสุเกะ ไซโต แห่ง National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ ได้เขียนถึงการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงแต่ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะไม่ได้หยุดอยู่เพียงในเอเชียตะวันออก (จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอื่นๆ) แต่ยังแพร่กระจายไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความยากลำบากในการเริ่มต้นเบื้องหลังการปฏิรูป และความเข้าใจแนวคิดในทางที่ผิดนั้นไม่แตกต่างจากการปฏิรูปในญี่ปุ่นเลย  

 

 

6BOOK-MASAAKI

 

ราคา 195 บาท

สามารถ inbox มาสั่งซื้อได้กับทางเพจ EDUCA

Share With: