EDUCA UPDATE

นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018 เพื่อร่วมเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เพื่อพัฒนามุมมองและศักยภาพของคุณครูให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลก disruptive 1. นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยการสนับสนุนการทำงานของคุณครู ผ่านการเสริมพลังการทำงานร่วมกันทั้งในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาสาสมัคร จะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไร 2.

ในการประชุมนานาชาติ EDUCA 2018 เมื่อวันที่ 17 ตุุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นโอกาสดีที่คุณครูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ “พลังแห่งความร่วมมือรวมพลังของครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้นิวซีแลนด์”

HOMEROOM

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่อย่างลึกซึ้ง การเลือกกินอาหารในหลายๆ ครั้งไม่ใช่เพียงเพื่อบรรเทาความหิวโหย หากแต่เป็นการสะท้อนวิธีคิด อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของผู้กิน

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   ทันทีที่รู้ข่าวการจากไปของ ‘สตีเฟน ฮอว์กิง’ เราก็รู้ซึ้งถึงเหตุที่เช้านี้บรรยากาศอึมครึมได้ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า ‘สตีเฟน ฮอว์กิง’ เสียชีวิตในบ้านพักตนเองด้วยวัย

CLASSROOM

ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ซับซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้ามามีบทบาทมาก

EDUCA ชวนคุณครูเรียนรู้ 10 ทักษะแห่งอนาคต เพื่อหาคำตอบว่าครูจะเตรียมนักเรียนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค 4.0

TEACHER’S ROOM

แต่เดิมครูอาจจะเคยชินกับการสอนโดยการนำของครู Teacher-directed instruction  มาลองอ่าน 4 วิธีจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ Student-oriented approaches EDUCA เสนอ

เรื่อง: มนาปี คงรักช้าง ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   จาก #พาหมูป่ากลับบ้าน เราต่างเห็นทักษะชีวิตของเด็กๆและโค้ชทั้ง 13 คน ในการรับมือกับสถานการณ์แห่งชีวิตเมื่อต้องติดอยู่ในถ้ำสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กๆเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้

PLAYGROUND & STUDENT CLUBS

เรื่อง: มนาปี คงรักช้าง   บทความมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ LGBTQ ในวัยเรียนเรื่อง Love,

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   บทความมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ ระหว่างที่คุณครูหลายท่านกำลังยุ่งอยู่กับเตรียมการสอนในเปิดเทอมที่กำลังใกล้เข้ามา EDUCA

LIBRARY

  เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน การปฏิรูปโรงเรียนด้วย "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" และการไตร่ตรอง   เมื่อโรงเรียนที่นำการปฏิรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าไปใช้ในฐานะ ‘แบบแผน’ และ

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   ช่วงระหว่างการปิดภาคเรียนเช่นนี้

VIDEO

มาเลเซียวางแผนใช้งบประมาณราว 50,000

ทางการพม่าเริ่มปรับปรุงเส้นทางเดินรถไฟครั้งใหญ่ภายใต้แผนความร่วมมือ ช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่เซ็นกันปลายปีที่แล้ว