สิงคโปร์ ตอนที่ 1

สิงคโปร์ ตอนที่ 1
การเดินทาง 3 วัน ของคนสองคน เพื่อเรียนรู้วิธีก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดของประเทศสิงคโปร์ อาร์ม (พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์) และ ครูจ๊อยส์ (บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ) มีโอกาสไปที่โรงงานผลิตน้ำใช้แล้วให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่ Newater และอ่างเก็บน้ำรูปทรงสวย Marina Barrage เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศสิงคโปร์

Share With: