10 หัวข้อไฮไลท์ ที่ครูปฐมวัยไม่ควรพลาด!!!

10 หัวข้อไฮไลท์ ที่ครูปฐมวัยไม่ควรพลาด!!!

ร่วมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยรอบด้าน เรียนรู้เจาะลึกนโยบาย แนวทาง รวมไปถึงเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้ครูปฐมวัย ได้นำไปส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย และเรียนรู้นวัตกรรมการสอนปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ ในงาน EDUCA 2017

10 highlight-0210 highlight-0310 highlight-0410 highlight-0510 highlight-0610 highlight-0710 highlight-0810 highlight-0910 highlight-1010 highlight-11

Share With: