บูธ A 52 : มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Stamford Logo_new slogan_Lowres

มหาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้เครือข่ายการศึกษาระดับโลกลอรีเอท เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ และภาษาไทย โดยหลักสูตรที่สอนได้แก่

สาขาในคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี และนิเทศศาสตร์และการออกแบบสำหรับระดับปริญญาตรี และหลักสูตร MBA , MBA ออนไลน์ และ MPA สำหรับปริญญาโท ปจุบันมี 3 วิทยาเขต พระราม 9 อโศก และหัวหิน

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า และบริการ

หลักสูตรปริญญาตรี กับ ปริญญาโท

โปรโมชั่นพิเศษในงาน EDUCA

ทุนการศึกษาพิเศษในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในเดือน ตุลาคม

 

ข้อมูลเบื้องต้น

หมายเลขบูธ E 52
ชื่อบริษัท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 

ชื่อป้ายประจำบูธ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY
ที่อยู่บริษัท 1458 ถนนเพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ 032 442 322-3
เบอร์โทรสาร 032 442 324
อีเมลล์
เว็บไซต์ www.stamford.edu
Share With: