โครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (ปีที่ 2)

โครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (ปีที่ 2)

EDUCA ตระหนักถึงความสำคัญของครู ในฐานะ “ต้นแบบการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทย” จึงได้ดำเนินการ “โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) คัดเลือกหนังสือที่ครูควรอ่าน

2) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ครู

3) สร้างทัศนคติให้ครู คือ ต้นแบบของการอ่านและการเรียนรู้

ด้วยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญในการอ่าน เราจึงได้คัดเลือกหนังสือดีที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล มอบให้แก่ครูผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกท่าน ฟรี 1 เล่ม เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย โดยครูสามารถเลือกได้ตามความสนใจ

ในปีนี้ครูผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับหนังสือดีมีประโยชน์สำหรับครู ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักของงาน “Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 From Policy to Classroom” ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ และหนังสือที่รวบรวมแนวคิดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครูอีกมากมาย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.educathai.com และ @educathai บน Facebook Fanpage