ข่าวสาร

  EDUCA 2018 เตรียมครูรับศตวรรษที่ 21 เปิดใจสู่ชุมชนเรียนรู้วิชาชีพ  ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 กูรูแนะการศึกษาแห่งอนาคต ผลักดันครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 ลงทุนคุ้มค่าเริ่มที่ เด็กปฐมวัย ให้ผลตอบแทน 7-13 เท่า ดาวน์โหลด

EDUCA 2018 มหกรรมการศึกษายกระดับครูยุค 4.0 ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 อีสปอร์ตเป็นแค่วาทกรรม เด็กติดเกมคือเรื่องจริงที่ต้องแก้ไข ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 สร้างคุณค่าครู พัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะนักเรียน ดาวน์โหลด

ข่าวการศึกษา EDUCA 2018 ดาวน์โหลด  

ข่าวการศึกษา EDUCA 2018 ดาวน์โหลด  

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งาน EDUCA 2018 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

AI to 'alter' the role of teachers  ดาวน์โหลด