ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA 2016

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

10 ซ.ลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02 748 7007 ต่อ 147

โทรสาร 02 748 7909

อีเมล์     info@educathai.com

Location

EDUCA 2016 Secretariat Office

Pico (Thailand) Public Company Limited

10 Soi Lasalle 56 Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Telephone : +66 2 748 7007 Ext. 138,140,147

Fax : +66 2 748 7909

Email : info@educathai.com

ชื่อของคุณ

อีเมล์ของคุณ

เบอร์โทร

หัวข้อ

ข้อความของคุณ