Book 4

“EDUCA เปิดตัวหนังสือใหม่ ที่นี่ที่เดียว!!! : “นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” โดย พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุล และเกรียง กีรติกร (สกุลเดิม เอี่ยมสกุล)”

นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ”

“นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” เป็นหนังสือที่ทางปิโกจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ด้วยความมุ่งหวังในการรวบรวมมรดกทางความคิด ประสบการณ์ และจิตวิญญาณอันล้ำค่าสำหรับการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญจากหนังสือ 2 เรื่อง ประกอบด้วย หนังสือเรื่อง “นี่แหละเด็ก” โดย อาจารย์พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุล ที่มีเนื้อหาให้ครูเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและจากหนังสือ เรื่อง “โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” โดย อาจารย์เกรียง กีรติกร (สกุลเดิม เอี่ยมสกุล) ที่ผู้เขียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ด้วยความมุ่งหวังให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 นี่แหละเด็ก มีทั้งหมด 16 บท อาทิ ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็ก ความรู้เรื่องเด็กช่วยครู หลักของพัฒนาการ เด็กอายุ ๖ ปี พัฒนาการ และบทบาทของครู เป็นต้น ตอนที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ มีทั้งหมด 20 บท อาทิ เราจัดการศึกษาเพื่อเด็ก การบริหารโรงเรียนแบบประชาธิปไตย พัฒนาโรงเรียนด้วยการกระทำ การให้การบ้าน การสอนเพื่อซ่อมเสริม ครูโรงเรียนประถมศึกษา เป็นต้น

“นี่แหละเด็ก …โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ” ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงคุณค่าที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนในเชิงปฏิบัติต่อไป

___________________________
หนึ่งในหนังสือแนะนำที่ครูควรอ่านจาก
โครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในงาน EDUCA 2016

คุณครูและผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้
จากร้านหนังสือทั่วไปและในงาน EDUCA 2016

• ติดตามข่าวสาร สมัครสมาชิก และสมัครเข้าร่วมงาน ที่
website : www.educathai.com
• Fan Page : www.facebook.com/educathai
• Instagram : educathai
• Twitter : @educathai
• Line : @educathai
• อย่าลืมกด Like และ Share หรือ กด “Get Notifications” ใต้ปุ่ม Like เพื่อรับทุกข้อมูลข่าวสารของเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 748 7007 ต่อ 147
#EDUCA #EDUCA2016 #education #educathai

Share With: