รู้จัก EDUCA TALK

เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจ…โดยครู….เพื่อครู

EDUCA Talk เวทีแห่งความคิดและแรงบันดาลใจครั้งแรกในงาน EDUCA 2017 ที่สร้างโอกาสให้ครูไทยหน้าใหม่ (New Face) หลายเจเนอเรชั่น ได้นำเสนอความคิดใหม่ (New Idea) ความหวังใหม่ (New Hope) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อศิษย์ และเรื่องราวที่จะร้อยต่ออุดมการณ์ของวิชาชีพครูจากรุ่นสู่รุ่น

เรื่องราวจากประสบการณ์จริง 5 ชีวิตของคนเป็นครู…ที่จะเชื่อมโยงหัวใจครูไว้ด้วยกัน

เวทีที่…ครูป็นทั้งผู้พูด ผู้ฟัง และผู้เรียนรู้ร่วมกัน

เวทีที่…จะบ่มเพาะความคิดและปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูในตัวคุณ

เวทีที่…จะทำให้ครูมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและหยดน้ำตา

เวทีที่..กระเพื่อมสังคมให้ตระหนักถึงความดี ความงาม และความจริงของชีวิตครู

ครูที่จะทำให้ดีที่สุด…เพื่อลูกศิษย์ทุกคน
เพราะรู้ดีว่า ความงอกงามของศิษย์ในวันนี้ คือ อนาคตของประเทศชาติที่จะงอกงามต่อไป…

ห้ามพลาด พบกับ EDUCA Talk ในงาน EDUCA 2017 ที่นี่ที่เดียว