เตรียมพบกับ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 หรือ EDUCA 2017

เตรียมพบกับ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 หรือ EDUCA 2017

“EDUCATION  1.0, 2.0, 3.0, 4.0, FROM POLICY to CLASSROOM” ระหว่างวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Share With: