การปฏิรูปการศึกษาใน 10 ประเทศ

  เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน การปฏิรูปโรงเรียนด้วย "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" และการไตร่ตรอง   เมื่อโรงเรียนที่นำการปฏิรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าไปใช้ในฐานะ ‘แบบแผน’ และ

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   ช่วงระหว่างการปิดภาคเรียนเช่นนี้

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศจีน

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศบราซิล

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศโปรตุเกส