การปฏิรูปการศึกษาใน 10 ประเทศ

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศจีน

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศบราซิล

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศโปรตุเกส

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศโปแลนด์

นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่น และนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา ประเทศฟินแลนด์