เด็กไทยกับการศึกษาในวันนี้

Trum เด็กไทยกับการศึกษาในวันนี้_re2_220817-02

เด็กไทยกับการศึกษาในวันนี้

EDUCA อาสาพาครูปฐมวัยไปทำความรู้จักกับเด็กไทยจากหลากหลายมุมมอง เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในมิติความคิด และพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อได้ว่า ทักษะใดที่ควรส่งเสริมให้เด็ก...ก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีศักยภาพ 

Print

Share With: