พื้นที่จัดนิทรรศการ

EDUCA ยินดีต้อนรับผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการทุกท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมงาน

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการเสวนาถือเป็นคติพจน์ของเรา

ในงาน EDUCA 2018 เราออกแบบให้พื้นที่จัดนิทรรศการอยู่ในตำแหน่งที่

ผู้ร่วมแสดงสินค้าสามารถสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่สนใจจะเข้าร่วมงาน EDUCA สามารถติดต่อเราได้ที่ sales@educathai.com