ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

ลงทะเบียนแบบหมู่
พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบกลุ่มจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
โดยซื้อแพ็คเกจ 450 บาท และ แพ็คเกจ 550 บาท รับบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ฟรี 1 มื้อ มูลค่า 400 บาท /1 ท่าน

**หมายเหตุ: สำหรับ 300 ท่านแรกที่ขอรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น

 

วิธีการลงทะเบียนแบบกลุ่ม
1. สมัครสมาชิก EDUCA (หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่)
2. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน โดยใช้ Username และ Password ที่ท่านได้จากการสมัครสมาชิก
3. โปรดทำแบบสำรวจก่อนการลงทะเบียน
4. ลงทะเบียนตามขั้นตอนปกติ เลือกแพ็คเกจ 450 บาท หรือ 550 บาท
5. เลือกหัวข้อที่ท่านสนใจเข้าร่วม
6. ดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอนปกติ
7. นำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแบบกลุ่มขั้นต่ำ 30 ท่าน พร้อมระบุวันที่ท่านต้องการรับสิทธิ (17-19 ตุลาคม 2561) มาที่อีเมล info@educathai.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ และเงื่อนไขการรับสิทธิ์
8. หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์ในการรับประทานอาหารฟรี 1 มื้อ
9. ท่านสามารถนำ QR โค้ดที่ท่านได้รับจากใบลงทะเบียนไปรับสิทธิ์ที่หน้างานได้เลย
เงื่อนไขการรับสิทธิ
1. การรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนแบบกลุ่มจำนวน 30 ท่านขึ้นไป
2. ต้องลงทะเบียนในแพ็คเกจ 450 บาท และ 550 บาทเท่านั้น
3. ไม่สามารถนำสิทธิ์การรับประทานอาหารแลกเป็นเงินสด หรืออื่นๆ
4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5. สิทธิในการรับประทานอาหาร 1 สิทธิ์ / 1 ท่านเท่านั้น
6. หากระบุวันรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
7. สิทธิการรับประทานอาหารฟรี สามารถใช้ได้วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น