บริการสำหรับผู้แสดงสินค้า
FORUM SPACESMART LEARNING PARKBUSINESS LOUNGEPROMOTION

FORUM SPACE

ผู้แสดงสินค้าสามารถใช้พื้นที่ Forum Space สำหรับการจัดสัมมนาหรือบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครู ตลอดจนใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ แก่ครูผู้เข้าร่วมงาน

ForumSpace เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่านอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู ในปีนี้มีผู้จัดแสดงสินค้ารายใหญ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Forum Space มากมาย

Forum Space
จึงเป็นอีกกิจกรรมที่ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน EDUCA 2017 ไม่ควรพลาด สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sales@educathai.com

 

website edit_content for Exhibition_Page_3

 

 

 

 

 

 

SMART LEARNING PARK

พื้นที่จัดกิจกรรม workshop บริเวณโซนลานกิจกรรม (ภายในโถงจัดนิทรรศการ) ประกอบด้วย ลานกิจกรรม 2 ลาน

SmartLearning Park จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จัดแสดงสินค้า ร่วมมาเสนอนวัตกรรมของสินค้าและบริการของตน ด้วยรูปแบบการจัด workshop ภายในเวลา 1.5 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจาก workshop เชิงวิชาการสู่ workshop ที่ให้ครูได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสินค้าที่สนใจ สามารถร่วมจัดกิจกรรม workshop ใน Smart Learning ได้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sales@educathai.com

website edit_content for Exhibition_Page_2

 

 

 

 

 

BUSINESS LOUNGE 

ผลจากการสำรวจความต้องการของผู้แสดงสินค้าในงาน EDUCA 2016 พบว่า ผู้จัดแสดงสินค้าต้องการขยายเครือข่ายและแสวงหาโอกาสเพื่อพบลูกค้าตลอดจนคู่ค้าใหม่ในงาน EDUCA, EDUCA 2017 ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าวจึงจัดเตรียม BUSINESS LOUNGE ไว้สำหรับท่าน

BUSINESS LOUNGE เป็นโซนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดบริการสำหรับผู้จัดแสดงสินค้า ที่ต้องการที่นั่งประชุมหรือเจรจาธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่าน ได้มีพื้นที่พูดคุยกับลูกค้า ร่วมถึงคู่ค้าในการทาธุรกิจร่วมกันภายในให้บริการ 2 ส่วนคือ ส่วนด้านนอกที่จัดโซฟา และที่นั่งสำหรับนั่งพูดคุย และแบบส่วนตัวภายในห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งบริการของว่างสำหรับผู้ร่วมแสดงงานที่เข้ามาใช้บริการ

สำหรับผู้ร่วมแสดงงานที่สนใจใช้บริการ BUSINESS LOUNGE สามารถสอบถามได้ที่sales@educathai.com


website edit_content for Exhibition_Page_5

PROMOTION
EDUCA
มั่นใจว่า จำนวนสมาชิกครู EDUCA ที่มากกว่า 200,000 คน ทั่วประเทศ เป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ร่วมแสดงสินค้าทุกท่าน ท่านสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการสู่กลุ่มเป้าหมายครูได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมและรวดเร็วสูงสุด

EDUCA website

สำหรับลูกค้าที่ซื้อพื้นที่ตั้งแต่ 18 ตร.ม. ขึ้นไป ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการแสดงแบนเนอร์หรือโลโก้ สินค้าและบริการของท่านบนเว็บไซต์ EDUCA

EDUCA Fanpage

สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้รับสิทธิประโยชน์ในการโพสต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการใน EDUCA Fanpage

EDUCA Show Directory

สำหรับลูกค้าที่ร่วมแสดงสินค้า พื้นที่ 18 ตรม. ขึ้นไป ได้รับสิทธิประโยชน์แสดงรายละเอียดสินค้าและบริการของท่าน งานในคู่มือแสดงสินค้า (Show directory) ซึ่งจะแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยท่านจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่าน ภายในเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ EDUCA ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ของท่านตามความต้องการ ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่สนใจ สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมของท่านมายังทีมส่งเสริมการขายSale Contact: SineeK.Tel. +66 2 748 7007 #147 Mobile +66 92 973 8465 (Thai only)e-mail : sales@educathai.com (Thai, English, Japanese and Indonesian)