ไอแอมอินอาเซียน

เรื่อง: มนาปี คงรักช้าง ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   นักเรียนมักเกิดความสับสนเมื่อต้องเลือกระหว่าง ‘ฟังเสียงจากภายใน’

ภาพ: suttontrust.com   เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   ชีวิตในโลกสมัยใหม่เป็นชีวิตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที

ชวนครูมาทำความรู้จักกับ Multipotentialite เพื่อช่วยให้เด็กได้ค้นพบตัวเอง เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   จักรกฤต โยมพยอม

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   เชื่อว่าบรรยากาศการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียนที่เป็นเป้าหมายที่หลายชั้นเรียนใฝ่ฝัน

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   ‘มาฆบูชา’