ไอแอมอินอาเซียน

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ

มาเลเซีย ตอนที่ 3 : ฉันรักกัวลาลัมเปอร์ หลังจากเรียนรู้วัฒนธรรมของอินเดียแล้ว ก็มาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญบ้าง

มาเลเซีย ตอนที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ ชีวิตที่หลากหลาย เป้

มาเลเซีย ตอนที่ 1: รู้เรื่องมะละกาเมืองเก่าแก่ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ