โลโก้ EDUCA โฉมใหม่ ทำไมใช้สีเขียว-น้ำเงิน

โลโก้ EDUCA โฉมใหม่ ทำไมใช้สีเขียว-น้ำเงิน

โลโก้ EDUCA โฉมใหม่ ทำไมใช้สีเขียว-น้ำเงิน

 

ภาพลักษณ์ใหม่ของโลโก้ EDUCA สะท้อนถึงการก้าวสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 2 สี ของโลโก้ ทั้งเขียวและน้ำเงิน ที่มีการไล่เฉดกัน ก็ล้วนมีความหมายซ่อนอยู่

สีเขียว หมายถึง การเติบโตด้านองค์ความรู้ของเด็ก ควบคู่กับสุขภาพกายและใจ

สีน้ำเงิน หมายถึง เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน

 

โลโก้ EDUCA โฉมใหม่ ไม่เพียงพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นท่ามกลางโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล

แต่ยังพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการศึกษาให้คุณครูทุกคน

Share With: