ข่าวสาร

ปฎิรูปห้องเรียน จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เด็ก-ครู สอนผ่านกิจกรรม. ทำห้องเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ ชี้การบูรณาการโดยหลักการของ SLC ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียน จุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู  Collaborative Learning Enhances School as a Learning Community คอลัมน์ จิตวิวัฒน์ โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 9 มกราคม 59 มติชน รายงาน ปฏิรูปห้องเรียน เทคนิคใหม่ สอนเด็กผ่านกิจกรรม มติชน 21.05.2559 รายงาน ปฏิรูปห้องเรียน มติชน กรอบบ่าย 23.05.2559 โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ชู SLC พัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ริเร่ิมจาก ผอ. พัฒนา ครู สร้างศิษย์คุณภาพ อดใจรอไม่นาน งาน EDUCA2016 โรงเรียนเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู

คำนิยมจากผู้สนับสนุนการจัดงาน

คำนิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิ