พม่า : เมืองหลวงของพม่าวันนี้

การเดินทางมาเรียนรู้ที่ประเทศพม่า ของคุณครูศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท เพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับประเทศนี้มากยิ่งขึ้น ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งที่แรกที่เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ครั้งนี้ คือ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า “เนปิดอร์” เมืองหลวงที่เพิ่งย้ายมาเพียงไม่กี่ปี ตั้งแต่ ปี 2006 ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายนัก ซึ่งเราจะไปค้นหากันว่า ทำไมพม่าถึงย้ายเมืองหลวง และทำไมถึงเลือกเนปิดอร์ และความพร้อมของเมืองหลวงแห่งนี้ ทั้งทางด้านสถานที่ตั้ง อาคาร บ้านเรือน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่สาธารณูปโภคต่างๆ ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อไปที่เมือง ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงวันนี้ เป็นอย่างไร ความศรัทธา และความเชื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ชเวดากอง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า กับ เจดีย์ ชเวดากองที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งการได้มีโอกาสพิสูจน์ปรากฎการณ์ของแสงสีบนยอดเจดีย์ เพื่อที่ครูจะนำความรู้ที่ได้จากการมาพม่าครั้งนี้ กลับไปบอกเล่า และถ่ายทอดสู่นักเรียนของตนเอง

Share With: