ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย

บรูไน : 1 บันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองแห่งความสงบ

สิงคโปร์ 1 : เมืองน่ารู้และน่าเล่น การเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็น สิงคโปร์ ผ่านผู้คนและสถานที่สำคัญๆ