ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เรื่อง: มนาปี คงรักช้าง   บทความมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้ไปดูภาพยนตร์ LGBTQ ในวัยเรียนเรื่อง Love,

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   บทความมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ ระหว่างที่คุณครูหลายท่านกำลังยุ่งอยู่กับเตรียมการสอนในเปิดเทอมที่กำลังใกล้เข้ามา EDUCA

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   บทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์   ‘เด็กทุกคนล้วนมีความพิเศษอยู่ในตัวเอง และครูคือคนที่จะทำให้เด็กแต่ละคนได้ค้นพบพรสวรรค์นั้น‘ ภาพยนตร์เล่าเรื่องของเด็กชายวัย

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   บทความมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์   การมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อเอาชนะฝ่ายอธรรมของซูเปอร์ฮีโรเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เด็กๆ ประทับใจได้เสมอ

อินโดนีเซีย : จาการ์ตา มหานครแห่งความหลากหลาย

อินโดนีเซีย : ก่อนจะเป็นจาการ์ตา