Knowledge

e-Book EDUCA Review ฉบับที่ 13 รวมเทคนิค การออกแบบห้องเรียนออนไลน์

e-Book EDUCA Review ฉบับที่ 13 รวมเทคนิค การออกแบบห้องเรียนออนไลน์

 2 years ago 2800
e-Book EDUCA Review ฉบับที่ 13 พาครูไปทำความรู้จักแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือการบริหารจัดการห้องเรียน และการวางแผนการเรียนการสอน ท่ามกลางสภาวะโรคระบาดใหญ่ ผ่านการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถคลิกด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฟรี
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #สอนออนไลน์ #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ #EDUCAReview