Knowledge

เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ - KS1/2 Science : Practically Science

 4 years ago 1453

เราจะตามไปดูคุณครูชำนาญการ แซลี่ โครว์ สอนนักเรียนชั้นป.4 เรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ผ่านการลงมือปฏิบัติคุณครูแซลี่ จากโรงเรียนลัตช์เมียร์ เมืองคิงส์ตันอัพพอนเทมส์ นำนักเรียนเข้าสู่การสำรวจ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนวางแผน และทำการทดลองเกี่ยวกับการแยกสสารชนิดต่าง ๆ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในตัวเอง โดยให้นักเรียนเลือกหน้าที่ วิธีการ และเทคนิคที่จะใช้ทำการทดลองด้วยตัวเอง คุณครูแซลลี่เน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนไปจนถึงการทำการทดลอง เราจะได้เห็นนักเรียนประสบความสำเร็จ ในการทำการทดลองของตนเอง อย่างมีส่วนร่วม และกระตือรือร้น โดยที่คุณครูแทบไม่ได้ "บอก" หรือให้ความช่วยเหลืออะไรมากมายเลย แต่การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติ อาจมีอุปสรรค และอาจไม่เป็นไปตามแผนที่คุณครูวางไว้

วิธีนี้เหมาะกับเด็กไทยจริงหรือไม่ หาคำตอบได้ใน "คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ ตอน เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ"

หรือรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ "คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ (Uncut)"

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #วิทยาศาสตร์ #เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ