Knowledge

Letter and sound: ai

 4 years ago 1276

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนโดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: ai อาจารย์ ไบรอัน วัดแมน และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักตัวการผสมเสียงตัว a และ i ว่าเมื่อนำตัวอักษรสองตัวนี้มาวางคู่กันแล้วจะออกเสียงว่าอย่างไร ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ มีตัวอักษร ai ผสมกัน เพลิดเพลินกับเพลงตัว ai ฟังนิทานตัว ai และเล่นเกมสนุก ๆ เพื่อทบทวนเรื่องตัว ai รวมถึงหัดผสมเสียงคำศัพท์ตัว ai เพิ่มเติมอีกด้วย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #การผสมเสียง #Letter And Sound Ai