Knowledge

สุดยอดแนวการสอน เรื่องการจัดการข้อมูล - Great Lesson Idea : Primary Maths: Data Handling

 4 years ago 1304

พบกับเกมสนุกๆ และเทคนิคการสอนดีๆ ที่ใช้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถม เรื่อง การเก็บข้อมูล การวัด และเขียนแผนภูมิ เกมแรก “กราฟมนุษย์” จะเปลี่ยนเด็กๆ ให้เป็นกราฟแท่งที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกลางวันจานโปรด “คณิตศาสตร์โอลิมปิกส์” จะพาเด็กๆ ออกมาเก็บข้อมูลสถิติในเกมกีฬาเพื่อนำไปใช้เขียนแผนภูมิต่อไป และสุดท้าย “ตู้แห่งกาลเวลา” จะสอนเด็กๆ เรื่องการประมาณและการเก็บข้อมูลในตาราง รับรองว่าเด็กๆ จะสนุกและจำเรื่องเหล่านี้ติดตัวไปตลอดแน่นอน

ชมคำแนะนำในการนำไปใช้ในห้องเรียนของไทยได้ที่ คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สุดยอดแนวการสอน เรื่องการจัดการข้อมูล

กลุ่มสาระฯ: คณิตศาสตร์

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #คณิตศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #การจัดการข้อมูล