Knowledge

สอนหารด้วยแก้วกระดาษ - KS1/2 Maths : Just Divisions

 4 years ago 1225

รายการตอนนี้จะพาไปดูครูแอน ฟาเรลล์ ครูคณิตศาสตร์ที่อังกฤษ ใช้เทคนิคการใช้ภาพประกอบ (Visualization Technique) สอนเรื่องการหารให้เด็กๆ ระดับประถม ทั้งการหารจำนวนเต็มและการหารด้วยเศษส่วน จนสุดท้าย เด็กๆ เข้าใจและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้นี้ไปใช้กับตัวเลขจำนวนอื่นๆ ได้ด้วย สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เทคนิคการใช้แก้วกระดาษ แต่รวมไปถึงวิธีการตั้งคำถามและเลือกนักเรียนอาสาสมัครมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อน จะไปอย่างไร ไปติดตามชมได้ในรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สอนหารด้วยแก้วกระดาษ

กลุ่มสาระฯ: คณิตศาสตร์

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #คณิตศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #เทคนิคการใช้ภาพประกอบ #สอนการหาร #การใช้แก้วกระดาษ