Knowledge

ครูผู้สร้างความประทับใจในวัยเด็ก ทำให้โตขึ้นอยากเป็นครู หนึ่งในพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้

 11 months ago 349

การมาร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงาน EDUCA ของ อ.เรวดี หมวดดารักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อปี 2017 ครูต้องออกค่าใช้จ่ายเอง แต่เรายินดีจ่าย ด้วยความชอบการสอน ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ และตอนเด็กๆ เรามีครูดี ครูที่เราประทับใจ การมาหาความรู้เพิ่มเติมในงาน EDUCA เป็นเรื่องที่ดี พอปี 2018 มหาวิทยาลัยก็ให้งบพัฒนาครูเต็มที่ 


TAG: #Educa #สัมมนาครู #พัฒนาครู #การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ