Video

พัฒนาทักษะสังคม-อารมณ์ในเด็กประถม - KS1/2 : PE & Sport : SEAL

 4 years ago 2714

รายการตอนนี้ ไปดูวิธีการพัฒนาสังคมและอารมณ์ในระดับชั้นอนุบาล, ป.2, ป.5 และป.6 ที่โรงเรียนประถม เวสต์ เดรย์ตัน โดยมีคู่มือการสอนเพื่อพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ หรือ SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) เป็นตัวช่วย
คู่มือ SEAL เป็นหนึ่งในนวัตกรรมตามหลักสูตรสุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร หรือ PSHE (Personal, Social, Health and Economic Education) เน้นพัฒนาความเข้าใจตนเอง การจัดการอารมณ์ ความมุ่งมั่น ความเห็นอกเห็นใจ และการเข้าสังคม จัดทำขึ้นสำหรับโรงเรียนที่เด็กๆ มีปัญหาการเรียนรู้เพราะขาดทักษะทั้ง 5 นี้หรือโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ โดยสามารถพัฒนาทักษะให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปฐมวัยจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำหรับประเทศไทยที่ยังไม่มีคู่มือแบบ SEAL จะมีวิธีประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้าง ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน พัฒนาทักษะสังคม-อารมณ์ในเด็กประถม

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #สุขศึกษา #พัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ #ประถมศึกษา #SEAL #Social and Emotional Aspects of Learning #Social Emotional Learning