Video

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน พัฒนาทักษะสังคม-อารมณ์ในเด็กประถม

 4 years ago 2309

รายการตอนนี้ อ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า และ อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประถมศึกษาและครูประจำชั้น ร่วมถอดบทเรียนจากคู่มือพัฒนาทักษะทางอารมณ์-สังคมระดับประถมของประเทศอังกฤษ หรือ SEAL (Social and Emotional Aspects of Learning) เพื่อการประยุกต์ในโรงเรียนไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสำคัญของการพัฒนาทักษะเหล่านี้ในระดับชั้นประถมศึกษา จุดเน้นในการพัฒนาห้าประการ รวมถึงตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียนไทยอย่าง "โครงการกล่องร้องทุกข์" ที่ช่วยฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยกันและกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมรายการตอน พัฒนาทักษะสังคม-อารมณ์ในเด็กประถม - KS1/2 : PE&Sport : SEAL

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #สุขศึกษา #พัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ #ประถมศึกษา #SEAL #Social and Emotional Aspects of Learning #Social Emotional Learning