Video

EDUCA Cafe Podcast: เปิดโลก SkillsFuture พัฒนาครูสิงคโปร์ (1)

 4 years ago 3019

EDUCA Podcast มาอัพเดทความรู้จากประเทศชั้นนำทางการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ โดยนาย Ong Ye Kung รมต.ศึกษาธิการมีเป้าหมายให้คนของประเทศสิงคโปร์สร้างการเรียนรู้เพื่อชีวิต และเชื่อว่าครูคือคนสำคัญ ที่นำหลักสูตรที่สร้างมา เชื่อมโยงและสร้างการเรียนรู้กับเด็กให้เกิดขึ้นได้ ประเทศสิงคโปร์ได้มีการส่งแบบสอบถามไปครูทั่วประเทศ คำถามคือ "ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทักษะหรือความรู้ในเรื่องอะไร ที่ครูสิงคโปร์ต้องการพัฒนามากที่สุด" จนสรุปได้เป็นหัวข้อที่ครูสิงคโปร์ต้องการพัฒนาในชื่อ Skillsfuture for Educator (SFED) 

อ้างอิง https://www.moe.gov.sg/docs/default-source/document/media/press/2020/infosheet-on-SFEd.pdf

Script

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่าน เข้าสู่ EDUCA CAFÉ PODCAST คุยกันตามภาษา COOL...ครู กับดิฉัน นิภาพร กุลสมบูรณ์ หรือครูนิค่ะ เวลานี้ถึงประเทศชั้นนำทางการศึกษา สิงคโปร์เป็นหนึ่งในชื่อประเทศที่หลายท่านคงจะนึกถึงใช่ไหมคะ วันนี้นิมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ ประเทศชั้นนำอันดับหนึ่งทางด้านการศึกษามา update กับทุกท่านค่ะ

เมื่อไม่นานมานี้นะคะ สิงคโปร์เพิ่งจะออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า SkillsFuture for Educator หรือทักษะในอนาคตสำหรับนักการศึกษาค่ะ เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายองยีคุง (Ong Ye Kung) นำเสนอกับรัฐบาลในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เป้าหมายของโครงการนี้เป็นไปเพื่อจะพัฒนาความรู้ความสามารถของครูตามความต้องการของครูสิงคโปร์อย่างแท้จริงเพื่อจะสร้างนักเรียนในอนาคตค่ะ ซึ่งการพัฒนาครูในครั้งนี้ สิงคโปร์มุ่งหมายในการที่จะสร้างครูและสร้างเด็กให้ไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่า Learn for Life หรือการเรียนรู้เพื่อชีวิตนะคะ และส่งเสริมให้เด็กๆ ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครเลยไว้อยู่ข้างหลัง

สำหรับครูสิงคโปร์ ซึ่งกำลังเป็นเรื่องใหม่ของสิงคโปร์ตอนนี้ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่สิงคโปร์ทำการสำรวจความคิดเห็นของครูว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์การศึกษาทั่วโลก ทักษะและความรู้ประเภทไหนที่ครูสิงคโปร์ต้องการพัฒนามากที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เหตุผลว่า ทำไมต้องพัฒนาครูด้วย ทั้งที่สิงคโปร์ก็มีครูที่เก่งมากอยู่แล้ว นายองยีคุง กล่าวว่าครูเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นคนที่นำหลักสูตรของสิงคโปร์ หลักสูตรในที่นี้ก็หมายถึงหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเลิศอยู่แล้ว แต่ครูเป็นคนที่จะนำหลักสูตรเหล่านี้แหละไปใช้ให้เกิดผลดี และจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ สิงคโปร์ค่ะ เพราะฉะนั้น การที่คุณครูเป็นคนสำคัญ ครูที่จะได้พัฒนาทักษะเป็นครูที่อยู่ในการ SkillsFuture for Educator นี่จะถือว่าเป็นการติดอาวุธให้ครูสิงคโปร์ได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนทุกคน

รัฐมนตรีให้เหตุผลว่าหลายๆ ครั้งหลายคนก็มักจะกังวลว่าเอาอีกแล้วมีการพัฒนาครูอีกแล้ว เป็นอีกหนึ่งเรื่อง เป็นภาระที่ครูต้องทำอีกแล้วใช่หรือเปล่า แต่ว่าครูสิงคโปร์ไม่ได้มีความคิดเช่นนี้นะคะ ครูสิงคโปร์ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ ต้องการที่จะทำดีที่สุดในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ และต้องการที่จะก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเหมือนกันค่ะ ซึ่งนิก็คิดว่าไม่แตกต่างจากครูไทยนะคะ ที่เราก็พร้อมที่จะทำดีที่สุดเพื่อวิชาชีพ และเพื่อกับเด็กๆ ของเรา

ครูสิงคโปร์ไม่ได้เห็นว่าการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงค่ะ แต่ท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญว่า ถ้าอยากจะให้ครูพัฒนาได้จริง ครูต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าพวกเขาต้องการจะพัฒนาในเรื่องอะไร และทักษะอะไรที่เขาเห็นว่าจำเป็น อันนี้คือแก่นค่ะ เพราะว่าครูต้องการความเป็นอิสระในวิชาชีพ หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า professional autonomy ครูจะต้องมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งที่ตนจะพัฒนาวิชาชีพของตน และจะต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้ง และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนด้วยนะคะ

ท่านรัฐมนตรีพูดข้อความหนึ่งซึ่งนิคิดว่าน่าสนใจก็คือ ถ้าเราไปสั่งทุกอย่างกับครู ครูทำหน้าที่เหมือนกับพ่อครัวที่ทำหน้าที่อุ่นอาหารให้กับผู้ที่จะมารับประทาน เป็นการอุ่นอาหารที่คนอื่นทำไว้ แต่เป็นพ่อครัวที่ไม่ได้ทำอาหารจริงๆ เพราะฉะนั้นควรจะให้สิทธิ์กับพ่อครัวที่จะเลือกปรุง และทำอาหารให้เหมาะสม ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับวิชาชีพ และนี่ก็คือปรัชญาของการพัฒนาเรื่อง SkillsFuture นี้ขึ้นมาค่ะ

ท่านรัฐมนตรีบอกว่าในเมื่อสิงคโปร์มีทรัพยากรครูที่ดีที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นจึงเปิดโอกาสให้คุณครูสิงคโปร์ได้เลือกเอง และก็ได้ทำการ survey สอบถามครูทั่วสิงคโปร์เลยด้วยคำถามสำคัญที่ว่า ท่ามกลางภูมิทัศน์การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลหลายอย่าง ดังนั้น ทักษะหรือความรู้ในเรื่องใดที่ครูสิงคโปร์ต้องการพัฒนามากที่สุด คำถามเดียวเลยนะคะ และก็ส่งไปทั่วสิงคโปร์ ครูสิงคโปร์จึงได้ตอบคำถามเหล่านี้ และได้ออกมาเป็นโครงการสำคัญ และทักษะสำคัญที่ครูต้องการพัฒนาที่ได้ชื่อว่า SkillsFuture for Educator (SFEd) ค่ะ ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่องสำคัญที่ครูต้องการจะพัฒนา มีดังนี้ค่ะ 1. Assessment Literacy 2. Differentiated Instruction 3. Inquiry-Based Learning 4. E-Pedagogy 5. Character and Citizenship Education และ 6. Support for Student with Special Educational Needs ซึ่ง 6 เรื่องนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันต่อนะคะว่า แต่ละเรื่อง นั่นคืออะไร

สำหรับวันนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง SkillsFuture for Educator ของสิงคโปร์คงต้องทิ้งไว้คุณครูติดตามต่อค่ะ ติดตาม EDUCA ได้ที่ www.educathai.com เรายังมีเฟซบุ๊กและก็ไลน์@ ด้วยนะคะ และพบกันตอนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ


TAG: #EDUCAPodcast #SkillsFuture #Assessment Literacy #Differentiated Instruction #Inquiry-Based Learning #E-Pedagogy #Character and Citizenship Education #CCE #Support for Students with Special Educational Needs #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ