Video

EDUCA พา LEaRN EP6.: แก้ครูหัวร้อน ก่อนนักเรียนกระเจิง Teacher tension

 3 years ago 3408

หน้าที่ของครูไม่ได้มีเพียงแค่สอนเท่านั้นแต่ยังมีภาระหน้าที่อื่น ๆ รวมไปถึงภาระงานทางบ้านอีก จึงไม่แปลกที่ครูจะรู้สึกเหนื่อย และเกิดความเครียดขึ้นมาได้ และหากไม่จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลเสียต่อนักเรียน เพราะนอกจากจะเป็นการส่งต่อความเครียดให้คนอื่น ยังเป็นการทำลายบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนในชั้นเรียนอีกด้วย ครูจึงควรหาทางกำจัด หรือวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ในวิดีโอนี้เป็นการแสดงบทบาทสมมติของครูที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเกิดความเครียด และความกดดันเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ รอบตัว ระหว่างสอนเธอหงุดหงิดใส่นักเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน หรือคุยกันในชั้นเรียน ครูต้องขึ้นเสียงใส่นักเรียน ความโกรธเหล่านี้ โดยที่ Sue Cowley อดีตครูและนักเขียน จะเข้ามาช่วยแนะนำวิธีการกำจัดความเครียดของครูเมื่อเกิดความเครียด รวมไปถึงวิธีการสอน และการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูจะทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้ความเครียดของตนเอง นำไปสู่การทำลายความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนกับนักเรียน และจะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างไร

ขอบคุณวิดีโอจาก Teacher TV ฉบับเต็มรับชมได้ที่ https://www.proteachervideo.com/programme/321/japan-teaching-respect-and-manners


TAG: #EDUCAพาLEaRN #สุขภาพจิต #การรับมือความเครียด