Video

Teachers Tonight ตอน 40: เพิ่มพลังการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

 1 year ago 960

Teachers Tonight คืนวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม Cooperative Learning คืออะไร Collaborative Learning คืออะไร ทั้งสองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และ หากจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทำอย่างไร มาร่วมถามตอบปัญหาคาใจของเพื่อนครู ทุกข้อสงสัยมีคำตอบ กับที่ปรึกษาคนเก่ง สุดยอดกูรู อาจารย์ปิ่มปิ๊ม รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
Teachers Tonight ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น.เป็นต้นไป ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #Teachers Tonight #ออกแบบการเรียนรู้ #แผนการสอน #หลักสูตร #การจัดการเรียนรู้ #การเรียนรู้ด้วยกลุ่ม #Cooperative Learning #Collaborative Learning #การจัดกลุ่ม