Video

คำแนะนำในการประยุกต์ (15 นาที) ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย

 4 years ago 2084

เมื่อผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาไทย อย่าง รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการสอน และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัย และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา มาพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกี่ยวกับการบูรณาการ และการทำวิจัยในโรงเรียน คุณครูจะได้รับคำแนะนำมาก มาติดตามชมได้ในรายการ คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย

ชมรายการตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย - Inspirations : Pupils as Researchers

หรือรับชมบทวิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ คำแนะนำในการประยุกต์ (Uncut) ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย

กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #บูรณาการ #การจัดการเรียนการสอน #นักวิจัย #สร้างนักวิจัย #วิทยาศาสตร์ #ทักษะการพูด #ทักษะการฟัง #ทักษะการนำเสนอ #ทักษะการเขียน #ทักษะการอ่าน #ทักษะศตวรรษที่21