Video

สิ่งแวดล้อมเรื่องใกล้ตัว (ความปกติเก่า) ที่โรงเรียนไม่ควรละเลย (EDUCA Zoom EP.11)

 4 years ago 2793

วันสิ่งแวดล้อมโลก พบกับ EDUCA Zoom ตอน สิ่งแวดล้อมเรื่องใกล้ตัว (ความปกติเก่า) ที่โรงเรียนไม่ควรละเลย ในช่วงสถาการณ์โควิด 19 มีมาตรการเพื่อป้องกันมากมาย และที่หลีกหนีไม่ได้ คือปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ไปจนถึงขยะติดเชื้อ บทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของทรัพยากร ไม่ทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นความปกติที่ฝั่งรากในสังคม โดย ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


TAG: #EDUCAZoom #การจัดการขยะ #โควิด19 #COVID19 #สิ่งแวดล้อม #วันสิ่งแวดล้อมโลก #โรคระบาดใหญ่