Video

CAT english: เต้นแอโรบิก

 4 years ago 1659

aerobics (การออกกำลังกายแบบแอโรบิก) ถ้าออกเสียงไม่ชัดเจน ก็จะฟังเป็น Arabic (ภาษาอาหรับ) หรือ คำว่า yoga (โยคะ) ซึ่งคนไทยหลายคนออกเสียงผิดมาโดยตลอด มาเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องพร้อมกับคำศัพท์ที่ควรรู้ ใน ‘CAT english’ ตอน เต้นแอโรบิก

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน