Video

CAT english: ซื้อพรม

 3 years ago 1418

คำศัพท์ rug, carpet, mat ทั้งหมดหมายถึง พรม แต่ลักษณะแตกต่างกัน rug (พรม พรมเป็นผืน) / carpat (พรม พรมที่ปูทั้งพื้นห้อง) / met (พรมเช็ดเท้า เสื่อ) ซึ่งก็ออกเสียงคล้ายกับ math (คำย่อของ mathematics คือ คณิตศาสตร์) ทำให้สับสนได้ ติดตามความสนุกและคำศัพท์มากมายได้ในรายการ CAT English ตอน ซื้อพรม

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน