Video

Survival Skills: "วิชาเอาตัวรอด" สอนอย่างไรในช่วง COVID-19 (EDUCA Zoom EP.16)

 4 years ago 3255

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 EDUCA ขอนำเสนอแนวทางการเรียนรู้ในช่วงวิกฤต การจัดการความเครียดทำอย่างไร ผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ รู้ตัวเอง,การจัดการตนเอง ให้สงบและฟื้นตัว และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการตัวเองที่ดีต้องมีพลังสุขภาพจิต (Resilience) ที่ดีด้วย ผ่านการทำความเข้าใจ 3 สิ่งเหล่านี้ I have (สิ่งที่เรามี มองปัจจัยภายนอก) I am (พื้นนิสัย อารมณ์ ความคิดของแต่ละคน) และ I can (สิ่งที่เราทำได้ ทักษะในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ ต่อสู้) ก่อนจะไปที่ทักษะการเอาตัวรอด (Survival Skills) ทักษะสำคัญที่ถือว่าเป็นเหมือนอาวุธลับในการเอาตัวรอดให้ผ่านวิกฤตทั้งนักเรียน และครู กับผศ.นพ. พนม เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย มาเผยเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะดังกล่าว


TAG: #EDUCAZoom #โควิด19 #COVID19 #จิตวิทยาการเรียนรู้ #ทักษะศตวรรษที่21 #ทักษะการเอาตัวรอด #สุขภาพจิตและกาย #Health Literacy #ความรอบรู้ด้านสุขภาพ #โรคระบาดใหญ่