Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.1 คุยกัน ก่อนปิดเทอม

 2 years ago 1370

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA คุยกันเรื่องความกังวลใจในสถานการณ์โควิด19 ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะครูคนเดียว เพราะครูทั่วโลกก็เป็น ชวนครูมาเขียนแผนที่เดินทางแห่งการเรียนรู้ จนถึง Assessment of Learning ที่ต้องปรับปรุงไปตามเนื้อหาที่เราสอน ป้าแหวว จะไม่ออกข้อสอบ ในสิ่งที่ไม่ได้สอน เพราะช่วงเวลาของการสอบ คือ Situation of learning เด็กควรได้รับโอกาสจะเพลินกับการทำข้อสอบจากครู ทั้งรูปแบบ ทั้งภาษา ทั้งคำถามที่พาคิดตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อสุดท้าย
จันทร์ปลุกโปรย ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA

แหล่งเรียนรู้
3 ประสาน และ การพัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.วัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) http://www.educathai.com/videos/92

ติดตาม Teachers As Learners ทุกตอนได้ทางเว็บไซต์ EDUCA http://www.educathai.com/videos?category_id=3


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม