Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.7 เตรียมพร้อม ก่อนเปิดเทอม

 2 years ago 1241

สวัสดีวันพืชมงคล วันพืชมงคลสำคัญอย่างไร จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ในช่วงปิดเทอม เตรียมตัว ก่อนเปิดเทอมเพราะผลงานของครู ดูได้ที่ลูกศิษย์ กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม