Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.37: สวัสดีปีใหม่...ครูสุขใจเรียนรู้คู่เด็ก

 2 years ago 1126

สวัสดีปีใหม่กับ 365 วันของปี 2565 ชีวิตแห่งความเป็นครู คือชีวิตแห่งการเรียนรู้ จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน สวัสดีปีใหม่...ครูสุขใจเรียนรู้คู่เด็ก
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การเรียนรู้อย่างยั่งยืน