Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.65: ประเมินเป็นการเรียนรู้ ประเมินให้หรรษา..จริงดีงาม

 1 year ago 938

เมื่อการวัดและประเมินผลเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเรา การประเมินเป็นการเรียนรู้ Assessment as Learning เป็นการเรียนรู้อะไร ประเมินให้มีความสุข เป็นเรื่องจริง ดีงาม ประเมินกันอย่างไร มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน ประเมินเป็นการเรียนรู้ ประเมินให้หรรษา..จริงดีงาม
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การประเมินเป็นการเรียนรู้ #Assessment as Learning #การประเมิน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้