Knowledge

รวมพลังครูใหญ่ สร้างโรงเรียนแห่งคุณภาพ สร้างเด็กดีมีสมรรถนะและความสุข

รวมพลังครูใหญ่ สร้างโรงเรียนแห่งคุณภาพ สร้างเด็กดีมีสมรรถนะและความสุข

 4 months ago 1365

          เมื่อโลกผันผวนอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนจะเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาไม่ได้กันอย่างไร โรงเรียนวางแผนจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยากอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นไร คุณครูในโรงเรียนจำเป็นต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้

          EDUCA เชิญชวนร่วมงานการประชุมกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 The Principal Forum & Symposium 1/2024 : Leadership for Change ผู้นำรวมพลัง สร้างโรงเรียนแห่งคุณภาพ สร้างเด็กดีมีสมรรถนะและความสุข โดยจัดในรูปแบบ Onsite วันที่ 28 มีนาคม 2024 ที่ ห้องประชุมพูนทรัพย์ฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และติดตามผลกับ Online Coaching อีก 2 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติผ่าน 3 หลักการ ที่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โรงเรียนยังคงมั่นใจได้ว่า ผู้อำนวยการและคุณครูจะสามารถเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ ในการรับมือกับความท้าทายแห่งอนาคต

          ในวันที่ 28 มีนาคม 2024 จัดในรูปแบบ Onsite ได้เวลารวมตัว มาพบหน้านักการศึกษาแถวหน้า จากหัวข้อการบรรยายของวิทยากรชั้นนำ และนักการศึกษาระดับนานาชาติ ดังนี้

เวลา หัวข้อ
09.05-10.30 น. เปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ “School as Learning Community”
การเตรียมโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ : ปรัชญาที่ทรงพลัง สร้างคุณภาพระบบการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
บรรยายโดย ดร. เอซึเกะ ไซโต (Eisuke Saito) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย แปลและบรรยายสรุปโดย ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในแกนนำ SLC ของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนแนวทาง SLC ให้โรงเรียนหลายแห่งได้ประสบความสำเร็จ
10.40-12.00 น. สอนเพื่อสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งให้ผู้เรียน
บรรยายโดย Peter Murray, Apple Southeast Asia, Education Leadership & Learning ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished School จิตติพันธ์ ความคนึง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished Educator ณัฐวุฒิ สกุณี ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หัวหน้าฝ่ายจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Satit PIM) Apple Distinguished Educator
13.00-14.30 น. ปรับเปลี่ยนการประเมินเพื่อคุณภาพชั้นเรียนและนักเรียนยุคใหม่
จุดประกายการเรียนรู้และการสอนเพื่ออนาคต
 การประเมินเพื่อสอดรับกับนโยบายการศึกษาใหม่ ๆ ครูใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่อยากตกเทรนด์การประเมินแบบสมรรถนะ และเหตุการณ์สำคัญเรื่องการประเมิน เพื่อนำไปวางแผนให้โรงเรียนของท่าน ห้ามพลาด
บรรยายโดย ดร. ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายสรุปโดย รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
14.45-15.00 น. บทสรุปส่งท้าย โดย ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
บรรยายโดย รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้คร่ำหวอดในกลยุทธ์การบริหาร การจัดการบุคลากร วิธีการบริหารโรงเรียน อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และ รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

          นอกจากนี้สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงานหลังวันที่ 28 มีนาคม 2567 จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online Coaching กับ แกนนำกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ถึง 2 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม และ เดือนสิงหาคม 2024

          โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของ กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum), ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เปิดลงทะเบียน วันนี้ - 24 มีนาคม 2024
อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาทต่อท่าน

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 5 ท่านขึ้นไป ปรับอัตราค่าลงทะเบียนเป็น 900 บาทต่อท่าน คลิกดูรายละเอียด และส่งข้อมูลได้ที่นี่

สนใจดูรายละเอียด event.educathai.com/tpf


TAG: #EDUCA #ThePrincipalForum #Principal Forum #PrincipalForumSymposium2024 #SLC #Schools as Learning Community