Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.12: สวัสดีเทอมใหม่ ส่งใจให้ครูและ#Dek65

 3 years ago 1531

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ในวันเปิดเทอม 14 มิถุนายน 64 เป็นวันที่เปิดภาคเรียนใหม่ครบหมดทุกโรงเรียน ทั้ง Online เต็มรูปแบบ หรือจะเป็น Hybrid ผสม Online และ Onsite พูดคุยเรื่องความหลากหลายของเด็ก เข้าใจความแตกต่างของเด็กทุก ๆ คนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #วันเปิดเทอม #ความหลากหลาย #ความแตกต่าง