Knowledge

สร้างวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วยแอป iMovie

สร้างวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วยแอป iMovie

 2 years ago 2104

          ในปัจจุบันนี้คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า วิดีโอเนื้อหาสำหรับการสอน (Video content for education) คือสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง เนื่องจากวิดีโอเป็นสื่อที่ประกอบด้วยทั้งภาพและเสียงที่สามารถใช้อธิบายเนื้อหาที่ยากให้ง่ายขึ้นได้ และ EDUCA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ จึงขอแนะนำให้คุณครูทุกท่านรู้จักกับการตัดต่อและสร้างสรรค์วีดิโอด้วยโปรแกรม iMovie ที่สามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน iPad
          กระบวนการผลิตวิดีโอเพื่อการศึกษามีลักษณะคล้ายคลึงกับการผลิตวิดีโอทั่วไป แต่ต่างกันที่เนื้อหาจะเป็นสาระความรู้ของรายวิชานั้น ๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
          1. การเตรียมข้อมูล (Pre - Production) เป็นขั้นตอนที่คุณครูจะต้องเตรียมเนื้อหาส่วนที่ต้องการมาเรียบเรียง และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ แต่ในการสร้างวิดีโอนี้ไม่ควรสร้างให้ยาวเกิน 15 นาทีต่อคลิป หากเนื้อหามีความยาวให้แบ่งเป็นหลาย ๆ ตอน เพื่อจะได้ง่ายต่อการรับชม
          2. การผลิต (Production) คือขั้นตอนการลงมือถ่ายทำหรือบันทึกวิดีโอ ซึ่งหากถ่ายทำผ่านกล้อง ควรถ่ายทำในที่ ๆ มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีคนเดินผ่านไปมา หรือใช้ green screen ร่วมด้วย เพื่อนำไปตัดต่อพื้นหลังที่ต้องการในภายหลัง
          3. หลังการผลิต (Post-Production) คือการตัดต่อคลิปวิดีโอให้สมบูรณ์และส่งออก โปรแกรม iMovie สามารถดาวน์โหลดผ่าน AppStore ได้ ซึ่งจะมีลักษณะไอคอนเป็นรูปดาวสีขาวบนพื้นสีม่วง โดยหน้าหลักจะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลวิดีโอ (มุมบนซ้าย) แถบนำเข้าไฟล์วิดีโอ (มุมบนขวา) และแถบสำหรับตัดต่อคลิป ภาพ เอฟเฟกต์ และเสียง (ด้านล่าง)

          คุณครูสามารถเริ่มต้นด้วยการนำเข้าวิดีโอ โดยการเลือกที่คำว่า All เพื่อค้นหาไฟล์วิดีโอทั้งหมดจากอุปกรณ์ จากนั้นจะมีให้เลือกระหว่างทดลองเล่น (เครื่องหมายสามเหลี่ยม) หรือนำวิดีโอเข้าตัดต่อทันที (เครื่องหมายบวก) เมื่อครูเลือกเพิ่มวิดีโอแล้วสามารถ Trim หรือตัดขอบต้นและท้ายของคลิปได้ จากนั้นสามารถเพิ่ม/ลบคลิป และสามารถใช้คำสั่งพื้นฐาน เช่น แยกวิดีโอ (Split) แยกไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง (Detach Audio), คัดลอกคลิป (Duplicate) ควบคุมความเร็วหรือทำภาพช้า (Speed) เป็นต้น
          นอกจากคำสั่งพื้นฐานข้างต้นแล้ว iMovie ยังมีฟังก์ชันและเทคนิคที่ครบครันและน่าสนใจ เช่น การใส่ฟิลเตอร์วีดิโอ (Filter) เทมเพลตวีดิโอ (Template) และตัวอักษร (Font) ให้เลือกใช้งาน รวมถึง

การใช้วิดีโอซ้อนวิดีโอ ด้วยคำสั่ง Picture in Picture สำหรับใช้เพื่ออธิบายภาพ หรือวิดีโอที่แทรกเข้ามาเพิ่มเติมระหว่างที่วิดีโอหลักเล่นอยู่พร้อมกัน
การใส่เอฟเฟกต์ระหว่างรอยต่อของคลิป 2 คลิป (Transition) โดยจะมีให้เลือกทั้งการเปลี่ยนเข้า เปลี่ยนออก การปรับสี โดยที่ เอฟเฟกต์สามารถแทรกเสียงประกอบ เพื่อเพิ่มอรรถรสในคลิปได้

การเปลี่ยนพื้นหลังสีเขียว (ที่ครูจัดตั้งเองระหว่างถ่ายทำ) ให้เป็นพื้นหลังที่ต้องการ ด้วยคำสั่ง Green Screen

          เมื่อตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอตัดต่ออย่างสมบูรณ์แล้ว สามารถส่งออกวิดีโอด้วยการกดปุ่ม Done (มุมบนซ้าย) แล้วเปลี่ยนชื่อ และบันทึกด้วยคำสั่ง Save Video เป็นอันเรียบร้อย
          หากคุณครูสามารถผลิตวิดีโอออกมาได้อย่างมีคุณภาพ มีลูกเล่นที่น่าสนใจแล้ว ก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนใจ มีความกระตือรือร้นในการรับชมเพื่อศึกษาความรู้ด้วยตนเอง จนทำให้การสอนในครั้งนั้นประสบความสำเร็จได้ ผนวกกับสถานการณ์การสอนออนไลน์ในปัจจุบัน สื่อวิดีโอจึงจำเป็นอย่างยิ่งในรูปแบบการสอนเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: EDUCA 2021 Online workshops สร้างวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วยแอป iMovie


TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #AppleTeacher #IMovie #IPad #การนำเสนอ #สื่อการสอน