Knowledge

เชิญครูไทยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมืออาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

เชิญครูไทยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมืออาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher

 3 years ago 4404

          หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัวโปรแกรมศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher หรือ Apple Teacher Learning Center เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษไปเมื่อปีที่ผ่านมา ตอนนี้ Apple ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในรูปแบบภาษาไทยได้แล้ว

          Apple Teacher เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ฟรี สำหรับครูมืออาชีพ เหมาะสำหรับครู และนักการศึกษาที่ต้องการอัปเดตความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของผลิตภัณฑ์ Apple เพราะโปรแกรมนี้มีเนื้อหาครบทุกมิติที่บอกเล่าพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ iPad และ Mac เพื่อการสอน และการจัดการเรียนรู้

          นอกจากนั้น ยังมีแอปพลิเคชันของ Apple สำหรับจัดการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie พร้อมทั้งมีบทเรียนเสริมสร้างทักษะกว่า 120 บทเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การแนะนำการใช้งาน ไอเดียเกี่ยวกับการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ๆ

Apple Teacher

          หลังจากศึกษาบทเรียนต่างๆ จนจบแล้ว ครูสามารถทำแบบทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ (interactive) ที่ออกแบบมาสำหรับสไตล์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครูสามารถทำแบบทดสอบนี้กี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ เมื่อทำแบบทดสอบทั้งหมดผ่านแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรส่วนตัว และได้รับการยอมรับในการเป็น Apple Teacher อีกด้วย

          โดยในปีนี้ Apple Teacher และ Apple Distinguished Educator จะมาเป็นไฮไลท์หนึ่งของงาน EDUCA 2020 ด้วยการแชร์องค์ความรู้ และประสบการณ์ผ่านการจัดอบรมออนไลน์ด้วยกัน 4 หัวข้อ

Apple Teacher Apple Teacher
Apple Teacher Apple Distinguished Educator

การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุกโดย iPad โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ พัฒนาทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย iPad ผ่านแนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Learning)

สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมจัดการเรียนรู้ด้วย AR และ Keynote โดย รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ทำความรู้จักกับการสร้างเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) บน iPad ซึ่งเรียนสนุก เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน

สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วย iPad โดย ปัญชสา เชาวน์ชูเวชช สร้างสื่อการเรียนรู้หนังสือดิจิทัลในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) ผ่านแอปพลิเคชัน Pages บน iPad ทั้งฟีเจอร์พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ

A day in a life กับการสอนด้วย iPad โดย ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส แชร์เคล็ดลับดีๆ สำหรับครูเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆ บน iPad ที่จะเสริมการทำงานและการใช้ชีวิตของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          ครูที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้หัวข้อข้างต้น สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน http://educa2020.educathai.com
และหากสนใจในการก้าวสู่การเป็น Apple Teacher สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apple.com/th/education/k12/apple-teacher
โดยลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ได้ทาง https://appleteacher.apple.com/


TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #Apple Teacher #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #เทคโนโลยี #ทักษะศตวรรษที่21 #ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 #AppleTeacher